Hvorfor får nogle epilepsi

Epilepsi er en kompleks sygdom, og det kan være svært at give et entydigt svar på, hvorfor nogle personer får det, mens andre ikke oplever sygdommen. Epilepsi er en generel betegnelse for lidelser, der alle giver epileptiske anfald. Derfor får man epilepsi: 

  • Det kan være arveligt
  • Traumer i hjernen kan forårsage sygdommen 
  • Sygdomme kan forårsage epilepsi
  • Sygdommen viser sig ofte ved yngre eller ældre

Der har været forsket meget på området, men i mange tilfælde, er det ikke muligt at give en konkret årsag til, at en person udvikler epilepsi. Sygdommen kan dog med stor sandsynlighed henføres til andre sygdomme eller traumer i hjernen.


Få fast levering af din epilepsimedicin

… og bliv fri for turene til apoteket!

Se hvor billigt det er!

Forstå epilepsi

Alt hvad vi gør, styres af impulser fra hjernen. Hjernen består af millioner af nerveceller, som hele tiden kommunikere med hinanden. Hver gang vi eksempelvis vil gå eller løfte en arm, så styres det fra hjernen. Når personer med epilepsi får epileptiske anfald, så skyldes det, at hjernen sender forkerte signaler ud til kroppen. Under milde anfald ses der ofte små trækninger forskellige steder på kroppen. Det kan være en arm eller ben, som opfører sig utilsigtet. Når der sker kraftige anfald, så skyldes det, at der bliver sendt forkerte signaler ud fra flere af dele af hjernen, og det kan sætte kroppen i en krampetilstand. Ved kraftige anfald, kan hele kroppen krampe op, og personen kan miste bevidstheden. Normalt varer anfald omkring 1-3 minutter, hvorefter personen kan være meget træt.

Årsager til epilepsi

I mange tilfælde er det ikke muligt, at give en forklaring på, hvorfor en person lider af epilepsi. Når børn rammes af sygdommen, viser mange scanninger af hjernen ikke et klart svar på det. Der behøver ikke at være en hjerneskade eller andre traumer i hjernen. I tilfælde hvor børn lider af sygdommen, viser statistikken, at barnet vil vokse fra symptomerne med tiden. Risikoen for at få diagnosticeret sygdommen er størst hos børn eller hos ældre. Hos ældre der udvikler sygdommen, er det mere sandsynligt, at der kan findes en grund. Det kan skyldes et traume i hjernen. Epilepsi kan opstå som følge af en blodprop i hjernen, et hårdt slag mod hovedet eller svulster i hjernen. Også sygdomme som alzheimers kan give epileptiske anfald. Det skyldes at alzheimers langsomt nedbryder neuronerne i hjernen.

Sådan stilles diagnosen

I nogle tilfælde kan det være let at stille diagnosen ud fra en persons sygehistorik samt de personer en person har. Årsagen kan være svære at fastlægge, da det kan skyldes fejlsignaler i hjernen, som ikke kan kædes sammen med traumer eller sygdomme. I andre tilfælde, kan det tage lang tid at stille diagnose. Det kan kræve længerevarende undersøgelser, der kaldes EEG. EEG står for Elektro Encefalo Grafi og det måler den elektriske aktivitet i hjernen. Samtidigt kan det også være nødvendigt med MR-scanninger, samt at filme en patients opførsel over en længere periode. Det er med til at fastsætte, hvilke symptomer og bivirkninger en patient har.