HANDELSBETINGELSER FOR MINRECEPT.DK

INDLEDNING:

Minrecept.dk ejes af MinRecept ApS Kattesundet 45, 2. TH., 9000 Aalborg, CVR: 39213125, etableret 2018. Herefter kaldet MinRecept

Disse abonnement, salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer og tilmelding til abonnementservices på Minrecept.dk.

FULDMAGT OG SAMTYKKE

Jeg giver hermed fuldmagt til at MinRecept ApS til enhver tid eller indtil jeg har tilbagekaldt denne fuldmagt må:

  • forespørge og se recepter på mine vegne via systemet bag Det Fælles Medicinkort eller lignende system uden en forudgående aktiv handling fra mig
  • købe, hente og sende produkter, medicin og receptpligtig medicin på mine vegne. Er der tale om receptpligtig medicin skal levering ske fra 3. part, som er godkendt til at udlevere receptpligtig medicin, som jeg forudgående har bestilt via minrecept.dk
  • behandle og opbevare mine persondataoplysninger specificeret til mit navn, cpr-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail, hvilken medicin jeg anvender og mine kreditkortoplysninger.
  • Må kontakte mig på e-mail, SMS og telefonopkald, med vigtig information om medlemskab og markedsføring.
  • udlevere mine persondataoplysninger til 3. part i forbindelse med afhentning af receptpligtig medicin. 3. part skal være godkendt til at udlevere receptpligtig medicin.
  • Er det ønskede lægemiddel ikke på lager, eller er udgået af sortimentet, giver jeg samtykke til, at apoteket eller udleveringsstedet må kontakte mig direkte med henblik på at finde en alternativ løsning.

ACCEPT AF ABONNEMENTSBETINGELSER

Ved din tilmelding til et abonnement accepterer du at MinRecept må trække aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med valgte produkter på MinRecept.dk. For at afgive en bestilling eller tilmelde dig skal du være fyldt 18 år og være bosiddende i Danmark. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre.

Denne service udbydes ikke til til Grønland, Færøerne og i udlandet.

OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB OG BINDINGSPERIODE

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement til ophør ved udgangen af den indeværende måned. I så fald opkræves du ikke penge for abonnementet, før det genaktiveres eller oprettes på ny.

Hvis du ikke har aktive og gyldige recepter, eller dine betalingsoplysninger ikke er korrekte/manglende/slettet eller lignende bliver du ikke automatisk frameldt vores abonnementstjeneste. Medlemskabet skal aktivt opsiges, ved at sende en mail til kundeservice@minrecept.dk. I mailen skal du oplyse det telefonnummer og den e-mailadresse du har tilknyttet din konto, sammen med din opsigelse. Det kan også gøres ved at kontakte kundeservice telefonisk på +45 71 965 665.

Indmeldelsen er bindende fra du gennemfører en tilmelding, og kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele medlemsperioden.

FORTRYDELSESRET

Der ydes den lovbestemte 14. dages fortrydelsesret på selve abonnementet. Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du kontakte kundeservice.

Ifølge forbrugeraftaleloven gælder det, der kan gives samtykke til, at den generelle fortrydelsesret, på 14 dage, bortfalder, hvis der er tale om ydelser eller specielt tilpassede varer.

Ved accept af disse handelsbetinger, giver du samtykke til, at din 14 dages fortrydelsesret bortfalder, hvis du inden for de første 14 dage af dit medlemskab, har fået tilsendt medicin.

Bemærk: Lægemidler er undtaget fra fortrydelsesretten, fordi der gælder særlige kvalitetskrav for lægemidler. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke kan gøre brug af din 14 dages fortrydelsesret ved køb af lægemidler.

BETALING OG PRISER

På dit betalingskort foretages en transaktion, når apoteket eller udleveringsstedet har udleveret produkterne til MinRecept. Beløbet svarer til den pris, som apotek eller udleveringssted opkræver.

Ved tilmelding til abonnementstjenesten vil du blive bedt om at indtaste dine kreditkortoplysninger, som valideres op imod din bank. Alle korttransaktioner gennemføres via en krypteret forbindelse for maksimal sikkerhed i samarbejde med Reepay. MinRecept gemmer aldrig dine fulde kortoplysninger, og der er derfor ingen risiko forbundet hermed.

Når du foretager køb på MinRecept, betaler du online med betalingskort. Du kan betale med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når ordren håndteres.

Du kan ændre dit betalingskort ved at logge ind på din konto på Minrecept.dk

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser.

Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Ændringer i priser eller afregning, vil blive varslet 3 måneder forud for ændringerne.

Prisen for abonnementstjenesten opkræves først fra og med den måned, hvor første levering af medicin er ønsket. Betalingen for medlemskab opkræves uagtet, om medicinen leveres eller ej, hvis leveringen holdes tilbage grundet manglende eller urigtig information fra kunden.

MANGLENDE BETALING OG RYKKERGEBYR

Får MinRecept problemer med at opkræve penge for medlemskabet eller medicin, forpligter MinRecept sig til at kontakte kunden angående problemet inden for 24 timer. MinRecept forpligter sig til at forsøge at kontakte kunden minimum 3 gange. Det kan ske på mail, opkald eller SMS.

Ved manglende betaling af 3 måneders medlemskab, vil opkrævningen ved den 4. måned udløse en rykkerskrivelse uden gebyr. Ved fortsat manglende betaling vil kunden modtage 3 rykkerskrivelser, med rykkergebyr, med 11 dages mellemrum. Rykkerskrivelserne stoppes, så snart en kunde gør indsigelse til MinRecept.
Medlemskabet sættes ikke i bero, og fremtidige manglende betalinger for medlemskab eller medicin, vil indgå det samlede krav.

Yderligere henvises til “Renteloven – Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v.”

LEVERING

Vi fremsender dine valgte produkter løbende. Du modtager en mail med information om, at din forsendelse er håndteret og afsendt. Du kan forvente at modtage din pakke 5-6 hverdage fra denne dato. Har du ikke modtaget din pakke senest 10 dage efter, at du har modtaget denne mail, bedes du kontakte vores kundeservice.

SPECIFIKT VEDRØRENDE RECEPTPLIGTIG MEDICIN

GYLDIG RECEPT OG FORNYELSE AF RECEPT

  • Det er dit ansvar at have en gyldig og aktiv recept på det ønskede medicin.
  • Du har selv ansvar for at forny din recept hos egen læge.
  • Har du ikke en gyldig recept, vil du fortsat blive opkrævet dit abonnement hos MinRecept.

AFHENTNING AF PRODUKTER

Al receptpligtig medicin bliver afhentet på et apotek eller udleveringssted som er godkendt til at udlevere receptpligtig medicin. Afhentning og køb af produkter, medicin og receptpligtig medicin sker på vegne af dig, og MinRecept afhenter således kun produkterne for dig og agerer ud fra den fuldmagt, som du har udstedt til MinRecept. Eventuelle reklamationer vedrørende produkter og lignende skal rettes direkte til apoteket eller udleveringsstedet. Kontaktinformationer på Apotek eller udleveringssted findes i den pakke, som du får fremsendt produkterne i.

Bemærk: Lægemidler er undtaget fra fortrydelsesretten, fordi der gælder særlige kvalitetskrav for lægemidler. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke kan gøre brug af din 14 dages fortrydelsesret ved køb af lægemidler. Har du fået fremsendt et forkert produkt, skal du kontakte kundeservice, som vil hjælpe dig med at få returneret og fremsendt det korrekte produkt.

PRISER FOR RECEPTPLIGTIG MEDICIN

Prisen for receptpligtig medicin påvirkes ikke af MinRecept. Prisen du betaler for din medicin er derfor præcis den samme, som du ville betale, hvis du selv hentede medicinen. Alle medicinpriser kan findes på www.medicinpriser.dk. Prisen fremgår også af salgskvitteringen udstedt af Apotek eller udleveringssted, som vedlægges til din ordre.