PERSONDATAPOLITIK FOR MINRECEPT.DK

BEHANDLING AF PERSONDATA

Dine personlige oplysninger samles ind og bliver brugt i forbindelse med de ydelser, som vi tilbyder til vores kunder. Forud for indsamlingen af personoplysninger, vil du altid blive informeret herom . Vi indsamler forskellige oplysninger om dig, og disse er nærmere beskrevet nedenfor og kan eksempelvis omfatte, din e-mailadresse, din privatadresse, dit navn og lignende.

Kun med dit forudgående samtykke, vil vi indsamle helbredsoplysninger og kun til brug for ydelser, som du bestiller på vores hjemmeside eller er abonnent på. Vi videregiver på ingen måde dine personoplysninger til 3. part, med mindre det tydeligt er beskrevet i denne politik, eller med udtrykkeligt samtykke fra dig.

1.1 HJEMMESIDE

Oplysninger som tastes ind i vores system på www.minrecept.dk eller tilhørende undersider, gemmes og benyttes kun i vores system eller til internt brug hos MinRecept ApS. Disse må ikke videregives til andre parter, med mindre det tydeligt er beskrevet og der foreligger en samtykkeerklæring fra vores kunde.

1.2 DISTRIBUTION AF INFORMATION OG NYHEDER

Med dit samtykke benytter vi din e-mail til at fremsende nyheder, tilbud, invitationer og information i forbindelse med events og lign. Ligeledes vil din mail blive brugt til vigtig information vedr. Dit abonnement hos os. Dit telefonnummer benytter vi til information vedr. fornyelse af din recept, samt til generel kontakt ang. dit abonnement hos os.

1.3 BEHANDLING AF KUNDEHENVENDELSER

Henvender du dig med spørgsmål, eller har du en klage, behandler vi al information, som vi modtager fra dig, til brug for håndtering af din henvendelse, fortroligt og kun internt. I forbindelse med håndteringen af din henvendelse, kan det være nødvendigt med yderligere oplysninger fra dig. Alle oplysninger fra og om dig behandler vi fortroligt. Dine oplysninger videregives kun til 3. Part , hvis det findes nødvendigt for behandling af sagen og hvis der forelægger samtykke fra din side. Andet kan forekomme, hvis udleveringen af disse data er som følge af lov eller anden retslig forpligtelse.

Ved nægtelse af udlevering af yderligere oplysninger, til behandling af en henvendelse, og det kan have betydning for dit videre abonnement hos MinRecept ApS, er vi i vores ret til at opsige abonnementet.

Alle oplysninger slettes hvis de ikke længere er relevant for en henvendelse, behandlingen af en klage eller nødvendige vedrørende et retskrav. Kun ved lov, eller hvis informationen er anonymiseret, kan vi opbevare information i længere tid.

2. COOKIES

Der anvendes cookies og lignende på hjemmesiden: www.minrecept.dk og dets undersider.

2.1 HVAD ER EN COOKIE?

Cookies er datafiler, som hjemmesider lægger og gemmer på eksempelvis computere og smartphones. En cookie har til hensigt at genkende dit udstyr og spore, hvordan du og andre benytter vores hjemmeside.

Cookies er ofte nødvendige for, at udviklerne bag en hjemmeside kan lave tilrettelser, således at kunder oplever en god service på hjemmesiden. Cookies er passive filer i den forstand, at de på ingen måde kan indhente oplysninger fra dit it-udstyr eller kan indeholde skadeligt data, så som virus.

Der er forskel på, hvor lang tid en cookie gemmes på din enhed. Nogle cookies virker, og er kun på din enhed, mens din web-browser er åben. Disse kaldes sessionscookies. Andre typer cookies opbevares længere tid på din enhed. Disse kaldes persistente eller vedvarende cookies. Hver gang du besøger en hjemmeside igen, fornyes denne type cookie igen. Dette sker ofte automatisk, uden at du vil lægge mærke til det. 3. Parter kan også lægge cookies på din enhed. Der er ofte tale om cookies som bruges til analyse, eller som viser dig andet indhold på hjemmesiden, end det hjemmesideejeren viser.

2.2 COOKIES PÅ HJEMMESIDERNE

På vores hjemmeside www.minrecept.dk benytter vi den viden, som cookies giver os, til at belyse, hvordan du og andre bruger vores hjemmeside. Det gør vi, så vi løbende kan lave forbedringer, der gerne skulle resultere i en bedre oplevelse for dig som kunde. Alle oplysninger som vi indsamler, er i anonymiseret form og kan derfor på ingen måde spores til specifikke kunder.

Sådan kan du undgå eller fjerne cookies fra din enhed

Alt efter hvilken webbrowser du bruger, er der forskellige måder til at undgå eller slette cookies fra din enhed

Nedenfor kan du se nogle af de web-browsere der findes, og typisk bliver brugt. Der fremgår links til deres supporthjemmesider, således at du kan se, hvordan cookies fjernes fra lige netop din enhed.

Da vi er en dansk hjemmeside, er det obligatorisk, at vi skal fortælle, hvilke typer af cookies som vi placerer på vores kunders enheder. Alle informationer skal være i konsensus med “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

Herunder findes link til bekendtgørelsen.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279

3. DINE OPLYSNINGER I VORES VARETÆGT

Vi sørger altid for at vores sikkerhed omkring personlige oplysninger, lever op til alle gældende krav, og ny teknologi der måtte forbedre denne sikkerhed. Alle personlige oplysninger bliver slettet, efter aktuel lovgivning og når de ikke har relevans for os.

4. DINE RETTIGHEDER TIL PERSONLIGE OPLYSNINGER

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig. Der kan dog være lovbestemte undtagelser. Ligeledes har du, som kunde, ret til at lave en indsigelse mod vores indsamling og behandling af disse oplysninger. Du kan til enhver tid gøre krav på at få tilrettet dine oplysninger.

5. STOP FOR TJENESTER OG ÆNDRING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hvis du vil have, at vi ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har om dig eller vil frasige dig, at modtage beskeder, skal du henvende dig på kontakt@minrecept.dk – Du kan ligeledes skrive til vores adresse: Østergade 47A-B, 9400 Nørresundby, Danmark. Dette gælder også hvis du måtte have spørgsmål til punkter i vores politik.

6. ANDRE WEBSITES

På vores hjemmeside kan du finde links til andre hjemmesider. Vi er på ingen måde ansvarlige for disse virksomheders indhold på deres hjemmesider eller deres indsamling af personoplysninger, hvis ikke hjemmesiden er ejet af MinRecept ApS. Læs altid virksomhedens persondatapolitik når du besøger eller afgiver følsom data til en virksomhed.

7. BRUG AF 3. PART SOFTWARE

Som virksomhed er vi forpligtet til at angive hvilke 3. part software og programmer, vi anvender. Dette gælder kun, hvis softwaren eller programmerne bruges til at håndtere data, som er afgivet af medlemmet. Nedenfor er listet hvilke software og programmer, som anvendes i MinRecept ApS.

  • Sendinblue (Mailsystem)
  • Facebook (Bruges til at vise relevant indhold)
  • Zapier (Bruges til at videreformidle data til andre 3. parts-softwares)
  • Privy (Håndtering og indsamling af mailadresser)
  • Crisp (Chat-funktionalitet og live support – benyttes til at forbedre besøgsoplevelsen)
  • Onesignal (Udsendelse af pushnotifikationer)
  • Hotjar (Overvågning af brugerinteraktion – benyttes til at forbedre besøgsoplevelsen)
  • Google Analytics
  • Google Tagmanager